Преглед надреализма и уметности Салвадора Далија

салвадор дали сурреалисм арт историја уметности

Преглед надреализма

 

Надреализам је један од најважнијих стилова 20. века. Заснован је на психоаналитичким тезама Сигмунда Фројда. Још један важан утицај је нередан контекст политичке ере. Покрет је почео у двадесетим, у Паризу, у Француској.

Сигмунд Фреуд и његов утицај на надреалистичку уметност 

надреализам-уметник-Сигмунд Фројд
Као претеча надреализма може се видети дадаизам. Филозофија иза другог стила поставља питање многих уверења древне Европе.

Уметник Салвадор Дали је главни заступник надреализма

надреализам уметник салвадор дали

Више о пореклу надреализма

У октобру 1924. године потписан је манифесто надреализма. Овај датум се узима као званични почетак овог стила. Манифест је креирао Андре Бретон. Тражио је нови облик уметничког израза. Треба боље да представља емоционални импулс људи. Уметност треба да ступи у контакт са разумним, а не рационалним и умереним.

Манифест оф Андре Бретон

салвадор дали уметничка дела и надреализам уметностУметност се разматра личним увидом аутора, као и како могу схватити њихове емоције и визуализирати их. Стога уметник мора бити свјестан постојања свесне и подсвести. Он такође мора бити свестан постојања његовог унутрашњег бића, његових снова, сопствене снаге и слабости. Надреализам је такође повезан са распадом тренутних друштвених вредности. Ово се десило истовремено са потрагом за нечим новим. Људи траже ново друштво, за нове вредности и ставове.

Познати уметнички предмети Салвадор Дали

уметник надреализам уметник салвадор дали

Уметничка школа надреализма

Надреализам се шири и на сликарство и скулптуру. Она је наследила велики део формалног језика дадаизма, а његове идеје су у великој мери преузеле стил модернизма.

И тако је надреализам рођен ...

надреалистички уметник салвадор дали на послу

Карактеристике које карактеришу надреализам

Може се упоређивати методе сликара из надреализма са онима психолога из њихових анализа. Једна прати импулсе да се приближи подсвести. Осим тога, истражујете жеље и скривене, чак и интрузивне мисли које се не можете ослободити.

Таласне сатове Далија

надреализам уметник салвадор дали уметничка дела

Другим речима, жељели су да трансформишу снове, жеље, жеље које су у својим душама биле најслабије у уметности. Слике и остали радови који су резултат су нестварни. Избегавају бетон на све могуће начине. Ово је такође један од облика уметничког изражавања који ужива највећу слободу свих уметничких стилова.

Радови који су нереални

салвадор дали уметник надреализам уметник

Слобода свих уметничких стилова

уметник сигурности уметност салвадор дали арт

У надреализму следи импулс како би се приближио подсвести

вербализам уметник салвадор дали ради

Надреалистички уметник треба да буде свестан постојања свесне и подсвести

сигурност уметност и уметник салвадор дали